Natúrparkok Magyarországon

Zselici Ezüsthárs Natúrpark

Honlap: www.kaposmero.hu

zselici-ezusthars-naturpark
zselici-ezusthars-naturpark-01

Táji adottságok és értékek

A natúrpark tájföldrajzi szempontból két tájegység területén helyezkedik el: nagyobb része a névadó Zselichez, kisebb északi része pedig Dél-Külső-Somogyhoz tartozik. A natúrpark „magterületét” a nagyrészt természetszerű erdőkkel borított zselici dombvidék adja, ahol az erdősültség meghaladja az 50%-ot, ami országos szinten is kiemelkedő. A natúrpark területén lévő két kistájat a Kapos folyó völgye fűzi össze, ugyanis mindkét tájegység e folyó vízgyűjtő területéhez tartozik.

A natúrpark területén halmozottan fordulnak elő a természeti értékek. A természetvédelmi kutatások 46 védett növényfajt, 126 védett, 5 fokozottan védett gerinctelen és 162 védett, 20 fokozottan védett gerinces állatfajt mutattak ki. Ezek védelmére hozták létre 1976-ban a Zselici Tájvédelmi Körzetet. A natúrpark területén három kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület (Dél-Zselic, Pati-erdő, Észak-zselici-erdőségek) található.  E közösségi védelemben részesülő Natura 2000 területek biztosítják a natúrparkban előforduló védett növény- és állatfajok populációinak hosszú távú fennmaradását.

A terület a múltban jórészt elzárt volt, a lakosság száma már régóta csökkenő vagy stagnáló. Ennek is köszönhető, hogy az aprófalvakban megőrződtek a népi hagyományok, a kézműves mesterségek, és fennmaradt az extenzív jellegű tájhasználat. E hagyományokat, gazdálkodási formákat az itt élők aktívan megélik, többfelé újjáélesztik. Az Európa Nostra-díjas Szennai Skanzen ennek a mozgalomnak a zászlóshajója.

A történelmi hagyományok ápolása országos viszonylatban is jelentős számú turistát vonz a Kassai-völgybe, ahol Kassai Lajos által kidolgozott lovasíjász módszer bemutatást is felvállaló központja működik. Az aprófalvakban a hagyományos paraszti gazdálkodás építészeti emlékei még szép számmal láthatók. Sajnos az állagmegóvásuk nem minden esetben biztosított, de a növekvő zöld és falusi turizmus pozitív hatással van a népi építészeti emlékek megőrzésére.

A néphagyományok ápolása szinte mindennapos. A natúrpark területén lévő iskolákban a gyermekek szakköri foglalkozásokon sajátítják el a korábbi generációk szellemi örökségét, ismerkedhetnek meg tárgyi kultúrájukkal.

A natúrparki térség Somogy megye székhelye, Kaposvár és a környező agglomerációs települések lakossága számára kiemelt rekreációs helyszínként funkcionál. A térségen halad keresztül a dél-dunántúli kéktúra útvonala. Az elmúlt években jelentős hosszban jelöltek ki kerékpáros túraútvonalakat a Zselic jó minőségű, szűk, kisforgalmú erdei útjain, amelyeket a helybeliek és a turisták is egyaránt használnak.

Kiemelt látnivalók, túracélpontok, bemutatóhelyek

Jól jelzett gyalogos és kerékpáros túraútvonal-hálózat: Rockenbauer Pál Dél-dunántúli kéktúra útvonal, „Négy Fa” zöldtúra-útvonal

Egyedülálló bemutatóhelyek, élményközpontok: patcai Katica Tanya (www.katicatanya.hu), Zselici Csillagpark (www.zselicicsillagpark.hu), Szennai Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Bőszénfai Szarvasfarm (www.szarvasfarm.ke.hu), kaposmérői lovasíjász központ (Kassai-völgy) és bölényfarm.