Natúrpark Létrehozása

Natúrpark létrehozása Magyarországon

Natúrpark alapításának szakmai, jogi és szervezeti kereteit, feltételeit, valamint a címadományozás folyamatát a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a 6/2020. (III.25) AM rendelet rögzíti.

A natúrpark elnevezés használatának néhány fontosabb szakmai és szervezeti-működési feltétele

  • minimum három települési önkormányzat összefogása szükséges egy natúrpark létrehozásához;
  • a natúrpark minimális területmérete 10 000 hektár;
  • az érintett települések teljes közigazgatási területe képezze a natúrpark részét; kivételt kizárólag a főváros és a megyei jogú városok képezhetnek;
  • a natúrpark címre pályázó területek egy részének hazai és/vagy közösségi természetvédelmi oltalom alatt kell állnia;
  • a natúrpark kezdeményezésben részt vevő szervezeteknek határozott, világos fejlesztési célokat kell megfogalmaznia, amelyek összhangban vannak a nemzeti szintű vidékfejlesztési és természetvédelmi prioritásokkal.
  • az együttműködésben részt vevő települési önkormányzatoknak és egyéb szervezeteknek a natúrpark képviseletére és az operatív feladatok koordinálására, végrehajtására létre kell hoznia vagy ki kell jelölnie egy jogi személyiséggel rendelkező munkaszervezetet (célszerűen alapítványt vagy egyesületet).

A natúrparki névhasználati jogosultság megszerzésének folyamata

A natúrparki névhasználati jogosultság adományozásának fontos feltétele, hogy a natúrparki közösségnek – célszerűen a natúrparki munkaszervezet koordinálásával, szükség szerint szakmai közreműködők bevonásával – össze kell állítania a natúrpark megalapozó dokumentációját, amely alátámasztja, hogy az érintett szervezetek által kezdeményezett együttműködés megfelel a natúrparkkal szembeni szakmai és szervezeti-működési elvárásoknak. A tanulmány része az érdekeltek bevonásával elkészített natúrparki fejlesztési koncepció, amelynek tervezési időszaka 5 év.

A megalapozó natúrparki szakmai háttértanulmányt a természetvédelemért felelős minisztérium natúrparkokért felelős részlegének szakemberei véleményezik, a folyamatba bevonva a működési területével érintett nemzetipark-igazgatóságot és a Magyar Natúrpark Szövetséget.

Az eredményesen zárult egyeztetési szakaszt követően a natúrpark munkaszervezete a természetvédelemért felelős miniszternél kezdeményezheti a natúrparki cím adományozását. Pozitív elbírálás esetén a miniszter a natúrpark elnevezés használatához történő hozzájárulást a natúrparki munkaszervezettel kötött megállapodás keretében adja meg.

A natúrparki névhasználati jogosultság használata

A natúrpark elnevezést kizárólag azok a térségi együttműködéseket képviselő szervezetek használhatják, amelyek rendelkeznek a természetvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával, illetve kizárólag a kérelemben nevesített területekre.

A névhasználathoz való hozzájárulás határozatlan időtartamra szól, azonban 5 évente felülvizsgálatra kerül. A hozzájárulással, annak felülvizsgálatával és esetleges visszavonásával kapcsolatos feltételeket a 6/2020. (III.25) AM rendelet szabályozza.