Szövetség

A MAGYAR NATÚRPARK SZÖVETSÉG

A Magyar Natúrpark Szövetség 2006-ban alakult meg, majd 2011 óta megújult formában látja el feladatát. A Szövetség rendes tagjai névhasználati címmel rendelkező natúrparkok lehetnek. A natúrparki kezdeményezések pártoló tagként vehetnek részt a Szövetség munkájában, akárcsak az egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

 • a hazai natúrparkok közötti érdekegyeztetés, a natúrparkok hazai és nemzetközi képviselete programokban, akciókban, együttműködésekben, hálózatokban;
 • tagi kapcsolattartás, koordináció, kommunikáció, közös fellépés és megjelenés, információ-szolgáltatás;
 • a külföldi tapasztalatok alapján a hazai viszonyokra igazított natúrparki modell kialakítása és elterjesztése;
 • részvétel a natúrparkokat érintő jogszabályi és fejlesztési környezet alakításában;
 • szakértői háttér szervezése, jelenlét a tudományos vita és a kutatás műhelyeiben;
 • a natúrparki tapasztalatok, jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása.

A Szövetség – együttműködve a natúrparki jogosultság adományozásáért felelős Agrárminisztériummal, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-vel és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal – a kezdetektől fogva részt vesz a Natúrparki szakmai koordinációs hálózat működésében.

A Szövetség megalakulása

Az Európában az 1950-es években elindult natúrpark mozgalom magyarországi adottságokhoz illeszkedő meghonosítására irányuló első próbálkozások hazánkban az 1990-es évek második felében kezdődtek el. Az egyedi kezdeményezések tapasztalatainak feldolgozása, elemzése és továbbadása, az elindult vagy induló térségi natúrparkok szakmai támogatása és érdekképviselete, valamint a natúrparkok működéséhez és fejlesztéséhez szükséges törvényalkotás és fejlesztéspolitika gyakorlati, szakmai támogatása érdekében szükségesség vált létrehozni magyar natúrparkok hálózatát.

2005.10.14-én az akkor működő magyarországi natúrparkok Füzér várában határozták el, hogy megalapítják a Magyar Natúrpark Szövetséget. Nyolc natúrpark volt az alapító:

– Írottkő Natúrparkért Egyesület

– Soproni-hegység Natúrparkért Egyesület (nem kapott hivatalosan natúrparki címet)

– Őrség-Vendvidék Natúrpark Egyesület (nem kapott hivatalosan natúrparki címet)

– Vértes Natúrpark (Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány)

– Ipolymente- Börzsöny Natúrpark Egyesület (nem kapott hivatalosan natúrparki címet)

– Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

– Kerka-Mente Natúrpark Egyesület (nem kapott hivatalosan natúrparki címet)

– Nagy-Milic Natúrpark (nem kapott hivatalosan natúrparki címet)

Az Alapszabály első változatát 2006. január 16-án Békéscsabán véglegesítették. A jelenleg érvényes Alapszabályt a Szövetség 2020. június 10-i Közgyűlése fogadta el. Jelenleg 15 rendes tagja és 3 pártoló tagja van a Magyar Natúrpark Szövetségnek.

A Szövetség célja és feladatai

A Magyar Natúrpark Szövetség legfőbb célkitűzése a magyar vidék természeti, tájképi és kulturális értékeinek megőrzését, bemutatását és gyarapítását, identitásának megerősítését, valamint az ezen értékeket hasznosító gazdaságának fejlesztését támogató natúrpark mozgalom létrehozása és fenntartása Magyarország természeti értékekkel rendelkező térségeiben. A Szövetség célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a natúrparkok működéséhez és fejlődéséhez szükséges törvényi szabályozás és támogató eszköztár megalkotásában való részvétel, valamint a natúrparkok közötti folyamatos együttműködés és tapasztalatcsere.

E cél megvalósítása érdekében a MNSZ együttműködésre törekszik a vidékfejlesztés, a természetvédelem és a fejlesztéspolitika állami szervezeteivel, a hasonló célkitűzésű és tevékenységű nem állami szervezetekkel és az európai, kiemelten a Kárpát-medencei natúrpark szervezetekkel, valamint minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a MNSZ eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Sikeres, a magyar viszonyokra szabott integrált vidékfejlesztési modell (natúrpark modell) kialakítása és elterjesztése. A natúrparkok működésével kapcsolatos hazai és európai tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, megismerése és bemutatása. Részvétel a magyar natúrparkok egységes minősítési rendszerének kidolgozásában.

A Magyarországon működő natúrparkok közös érdekeinek meghatározása és védelme, képviselete hazai és nemzetközi színtereken. A magyar natúrparkok optimális működési és fejlődési feltételeinek biztosításához szükséges belső és külső, állami és civil kapcsolattartás, kommunikáció, hálózati együttműködés. A működő és újonnan induló natúrparkok szakmai támogatása.

A Szövetség céljait támogató szakmai és gazdasági partneri együttműködések, megállapodások megkötése. Térségi, országos és nemzetközi programok, projektek, kommunikációs akciók szervezése. A natúrparkok akcióinak országos szintű összehangolása és támogatása.

A magyar natúrpark mozgalom szakmai hátterének és szakértői bázisának megszervezése, a natúrpark modell megjelenítése a tudományos vita és kutatás műhelyeiben.

A Natúrparkok 4 alappillérére vonatkozóan: A környezettudatos, értékközpontú turizmus és az aktív valamint ökoturisztikai vonzerők létrehozásának ösztönzése és támogatása. A természetvédelem, a környezetvédelem valamint az örökségvédelem jó gyakorlatának terjesztése. A fenntartható, értékközpontú tájgazdálkodás jó gyakorlatának terjesztése. Környezeti nevelés gyakorlati megvalósításának támogatása a natúrparkokban.

Részvétel a natúrparkok működését befolyásoló, és/vagy célkitűzéseit érintő társadalmi párbeszédben.

A Szövetség szervezete

Elnök: Dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke

Főtitkár: Székely Rita, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára

Alelnökök:

 • Bíró Anikó Éva – a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád megyei területi felelőse
 • Pócsi Gabriella – Körösök Völgye Natúrpark munkaszervezet- vezetője
 • Baracsi Endre- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke
 • Kevy Albert – ökoturisztikai szakértő
 • Nyírő András – a Pilisi Sziklák Natúrpark munkaszervezet- vezetője
 • Prukner Gábor- Kaposmérő község polgármestere
 • Szilvácsku Zsolt – tájépítész jogász, a MATE Tájépítészeti Karának oktatója

 Tagság:
A hazai, államilag elismert névhasználati címmel rendelkező natúrparkokat működtető munkaszervezetek:

 • Pro Vértes természetvédelmi Közalapítvány
 • Írottkő Natúrparkért Egyesület
 • Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány
 • Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány
 • Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület
 • Által-ér Szövetség
 • Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
 • Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület
 • Szigetköz Natúrpark Egyesület
 • Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
 • Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület
 • Tápió Közalapítvány
 • Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark Egyesület
 • Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület
 • Virágzó Kesztölc Egyesület
 • Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület
 • Hegypásztor Kör
 • Zalai Dombhátak- Balaton Natúrpark Egyesület

A natúrpark címet még nem szerzett szervezetek 2015. január 1-től pártoló tagként vesznek részt a Szövetség munkájában.

 • Ispánné Péter Éva – Cserhát Natúrpark
 • Mészáros Renáta – Zselici Ezüsthárs Natúrpark
 • Maczkó József Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
 • Kovács István – PROMEN Tanácsadó Kft. ügyvezetője

Dokumentumok

Lépjen kapcsolatba velünk

Írjon nekünk