Projektek

„Együtt a fiatalokért!”

EFOP-5.2.2-17-2017-00017

Konzorciumvezető: Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület

Konzorciumi partner: Magyar Natúrpark Szövetség

Elnyert támogatás: 43 579 798 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Projekt megvalósítása: 2018.01.01. – 2019.12.31.

Környezetünk, természeti értékeink megóvása és fenntartható hasznosítása a natúrparkok legfontosabb célkitűzése, mondhatni létezésük oka.

Fontos, hogy a természet és a környezet a natúrpark lakossága számára ne meghódítandó, leküzdendő külső tényező, vagy akár veszélyek forrása legyen, hanem erőforrás, ajándék, életünk és tevékenységünk értékes foglalata. Ezt a célt csak a legapróbb gyermekkorban kezdődő megszólítással, értékeink tudatosításával, a természet szeretetére irányuló neveléssel érhetjük el.

Projektünk célja, hogy összegyűjtsük mindazt a tapasztalatot, amire ezen a téren az elmúlt évtizedekben szert tettünk, kiemeljük, és megosszuk egymással azokat a módszereket, amelyek sikerre vezettek, és amelyek további fejlesztésén együtt munkálkodhatunk.

A projekt célja, hogy a nemzetközi együttműködés keretében a főként hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalok számára a helyben, vidéken maradás lehetőségeit feltérképezzük, a velük kapcsolatban álló szakemberek számára olyan módszereket ajánljunk, amelyek segítségével elegendő motivációt adhatnak a fiatalok számára a helyben való boldoguláshoz.

A projekt során kidolgozásra kerülő módszerek szerinti tevékenységeknek köszönhetően erősödik a fiatalok társadalmi felelősségvállalása, nő a fiatalok környezettudatossága, nő az önkéntes, társadalom számára hasznos tevékenységek végzésére való képesség, nő a társadalmi felzárkózás esélye.

Stratégiai célkitűzés: a fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése, a vidéki térségekben való integrációjuk.

Operatív célok:

  • fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése, tudásbővítés, környezettudatossággal, helyi együttműködések kialakításával, fenntartásával kapcsolatos ismeretek átadása
  • a fejlettebb országok (pl. Ausztria) jó példáinak átvétele annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő fiatalok számára is tudjunk alternatívát adni arra a kitörésre
  • a partnerek tevékenységeinek megismerése után használható, gyakorlatias módszerek kidolgozása hazai szakemberek számára (natúrparki szakemberek, oktatási rendszer szakértői – KLIK, stb.)
  • kapcsolati hálózat kialakítása a magyarországi és a szomszédos országok natúrparkjai valamint natúrparki logika mentén működő civil szervezetei között

A célcsoport bemutatása:

A projekt célcsoportja a vidékfejlesztéssel, ifjúságneveléssel, környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek, elsősorban a Magyarországon működő natúrparkok szakemberei attól függetlenül, hogy a natúrpark címet már elnyerte-e a szervezet vagy csak folyamatban van. A natúrparkok és leendő natúrparkok szakembereinek elsődleges feladata az adott térség civil, vállalkozói és közszféra szereplői közötti együttműködések kiegyensúlyozása, erőteljesebbé tétele.

A natúrparkok szakemberei (alkalmazottak, tagok, felkért szakértők, túravezetők, előadók, helyi vállalkozók, polgármesterek, természetvédelmi szakemberek) olyan személyek, akik a natúrparkok létrejöttekör önkéntesen vállaltak felelősséget a natúrparki célok megvalósításáért.